DCM Asesores. Medrando Xuntos

DCM Asesores é o primeiro Asesor Rexistrado independente do Mercado Alternativo Bursátil (MAB). O noso equipo prepara e asesora a compañías no proceso de saída ao MAB. Guiamos a empresas, Consellos de Administración e accionistas en operacións de compra venda, de fusión empresarial, dirección estratéxica e empresarial, de reestruturacións financeiras e busca de capital privado.

Dende a primavera de 2007 DCM Asesores participou no grupo de traballo que Bolsas e Mercados convocou para debater o marco que debería rexer este mercado. O profundo sentido económico e financeiro do segmento de Empresas en Expansión do MAB radica no achegamento das virtudes de ser unha empresa cotizada a aquelas que ata agora non podían optar a iso.

Ao largo destes anos, DCM Asesores converteuse nun dos principais protagonistas en emisións bolsistas e a nosa carteira de clientes aválanos tanto a nivel nacional como internacional. A experiencia do noso equipo de profesionais e empresarios é un dos nosos activos. A excelencia no servizo, o rigor no cumprimento das súas funcións de Asesor Rexistrado e o compromiso cas compañías, integran o epicentro dos nosos valores.

DCM Asesores aposta polo tecido empresarial español, así como pola oportunidade que o segmento de Empresas en Expansión e de SOCIMI do MAB representa para as súas compañías.

Asesoramento Rexistrado: