Payday loans
EspañolEnglishGalego
Como cotizar no MAB

altMAB é un Mercado dedicado ás empresas de reducida capitalización que buscan expandirse, cunha regulación a medida, deseñada específicamente para elas e uns custos e procesos adaptados ás súas características.
 
Estas empresas presentan amplas necesidades de financiación, precisan pór en valor o seu negocio e mellorar a súa competitividade con tódalas ferramentas que un mercado de valores pon á súa disposición. Estas circunstancias unidas ó éxito recente de mercados específicos para empresas en expansión noutros países, é o que motivou a creación do Mercado Alternativo Bursátil (MAB) por parte do holding de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

REQUISITOS DE INCORPORACIÓN

As empresas que desexan incorporarse ó MAB deben ser sociedades anónimas que estean comercializando productos ou servizos, ou que teñan avanzadas actuacións relevantes para iso, e que cumpran os requisitos de:


-    TRANSPARENCIA:

O nivel de transparencia esixido implica un cambio profundo na mentalidade dos accionistas de referencia, nos órganos de goberno e as súas formas de actuación. A regulación está adaptada ás súas necesidades e introduce uns interlocutores novos, o Asesor Rexistrado e mesmo o MAB. E sempre mantendo uns adecuados nivéis de transparencia, a través de diferentes mecanismos.

-    INFORMACION:

Asumir o compromiso de subministro da información requerida polo MAB.

-    ASESOR REXISTRADO E PROVEEDOR DE LIQUIDEZ:

Designar un Asesor Rexistrado que lles axude tanto na saída coma durante a súa permanencia no mercado, e subscribir un contrato cun proveedor de liquidez que facilita a negociación.

PROCEDEMENTO DE INCORPORACIÓN

A empresa ten que presentar a seguinte documentación:

-    Solicitude de incorporación
Acompañarase da documentación que acredite o cumprimento dos requisitos de incorporación.

-    Documentación informativa inicial:

Documento informativo de Incorporación a MAB ou, no seu caso, Folleto Informativo rexistrado na CNMV.

-    Tramitación e incorporación

Recibida a solicitude, MAB avaliaría os requisitos esixidos e decidirá, no seu caso, a súa incorporación.
 
O ASESOR REXISTRADO

Trátase de asesores especializados que valoran a idoneidade das empresas para incorporarse ó MAB e asístenlle na elaboración da información requerida en cada momento.
Cada empresa debe ter en todo momento designado un Asesor Rexistrado, que realiza as seguintes función e cometidos:
-    Comproban e asisten á compañía no cumprimento dos requisitos de incorporación.
-    Revisan a información presentada pola compañía no momento da súa incorporación e despois.
-    Están dispoñibles ante o MAB para atender a súas preguntas sobre o emisor, a súa actividade, cumprimento, etc.
 

 
RocketTheme Joomla Templates