Payday loans
EspañolEnglishGalego
image_servicios 
Servizos

•    Sondaxe prevaloración
Trátase de indentificar e evaluar as características da compañía de cara á súa potencial cotización no mercado, tanto nos ámbitos de perfil específico, económico-financeiro, xurídico, fiscal ou organizacional.

•    Preparación en profundidade
Achegamento da empresa en todo o proceso preparatorio para se incorporar ó mercado, acometendo as revisións e verificacións que no seu caso procedan en calquer ámbito funcional da mesma, e que normalmente haberán na súa maior parte xurdido durante o proceso de sondaxe de prevaloración.

•    Asesoramento durante o porceso de colocación
Durante o proceso de colocación da operación no mercado, en calquera das súas modalidades elixibles, supervisamos a súa correcta implementación e reportamos ó mercado da mesma nos términos normativamente previstos.

•    Asesoramento rexistrado ás compañías cotizadas
Cumprimento de todas as funcións de seguimento e reporte derivadas da circular MAB sobre Asesores Rexistrados, facilitando á compañía o seguimento dos requisitos establecidos polo mercado.

 
RocketTheme Joomla Templates